W pierwszej fazie postępowania zadaniem wykonawcy będzie opracowanie dokumentacji przedprojektowej - koncepcję programowo-przestrzenną. Następnie przygotowana zostanie dokumentacja projektowa wraz z dokumentami niezbędnymi do przeprowadzenia postępowania na roboty budowlane. W drugiej fazie wybrany wykonawca pełnić będzie nadzór nad realizacją robót budowlanych.

Kryteriami oceny ofert w postępowaniu są cena (60 proc.) oraz możliwie najkrótszy termin opracowania dokumentów (40 proc.). Każdy z oferentów zaproponował przygotowanie dokumentacji w ciągu 1330 dni, tak więc o wyborze wykonawcy decydować będzie cena. Najtańszą ofertę złożyła firma Egis Poland. Jej wartość opiewa na 7,87 mln zł.

Źródło: www.rynek-kolejowy.pl

Dowiedz się więcej z książki
Europejskie prawo zamówień publicznych. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł