Klauzule obejmują kwestie dotyczące wdrożenia, utrzymania oraz nabycia infrastruktury z zakresu IT. Wykorzystać je można w trakcie tworzenia umów. Zastosowanie znajdą do postępowań podlegających przepisom p.z.p. jak i do tych, do których ustawy się nie stosuje.

Ministerstwo Cyfryzacji dopuszcza stosowanie klauzul wprost, jednakże zaleca, aby każdorazowo dostosować je do konkretnego przypadku. Opracowanie zawiera także opisy realiów rynkowych oraz komentarze, które wskazują na sposoby zastosowania klauzul w danym stanie faktycznym. Zwrócono szczególną uwagę na zakres praw własności intelektualnych, który stwarza liczne wątpliwości wśród zamawiających.

Opracowanie powstało na zlecenie resortu. Przy jego tworzeniu brano pod uwagę zdanie i postulaty pracowników administracji publicznej oraz specjalistów z zakresu IT. Klauzule mogą być dowolnie modyfikowane, powielane oraz rozpowszechniane przez podmioty z sektora publicznego. Zabronione jest ich wykorzystywanie w celach komercyjnych.

Źródło: www.mc.gov.pl

Dowiedz się więcej z książki
Zamówienia publiczne. Orzecznictwo sądów okręgowych w latach 2010-2015 z komentarzem
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł