Taką deklarację marszałek złożył na konferencji prasowej poprzedzającej konferencję zatytułowaną „Podsumowanie realizacji RPO Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 i PO Kapitał Ludzki - komplementarność funduszy oraz wnioski na przyszłą perspektywę finansową 2014-2020”. Konferencja odbyła się w piątek w Filharmonii Opolskiej z udziałem minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej, posła do Parlamentu Europejskiego Jana Olbrychta oraz prezydenta Centrum im. Adama Smitha Roberta Gwiazdowskiego.

Głównym punktem piątkowego spotkania była dyskusja o nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej w latach 2014-2020. Podczas panelu minister Elżbieta Bieńkowska wraz z europosłem Janem Olbrychtem przestrzegali zgromadzonych w Filharmonii Opolskiej samorządowców i przedstawicieli instytucji, organizacji i firm, że unijne pieniądze właśnie w latach 2014-2020 nie będą łatwe do pozyskania ani rozliczenia, bo UE znacznie mocniej będzie wymagać uzasadnienia celowości ich wykorzystania oraz sprawdzać skuteczność, komplementarność działań i np. ich ponadlokalny czy ponadregionalny charakter.

Elżbieta Bieńkowska zaznaczyła też, by traktować dotacje unijne raczej jako dodatek do pieniędzy krajowych. Dodała też, że w latach 2014-2020 każde z województw będzie mieć w sumie dwa lub dwa i pół raza więcej środków unijnych do zarządzania, niż to było w latach 2007-2013.

Piątkowe spotkanie poświęcone unijnym funduszom było też okazją do rozmowy o planach województwa opolskiego dotyczących stworzenia Specjalnej Strefy Demograficznej, czyli komplementarnego programu walki z depopulacją.

„Ponad połowa województw ma problemy demograficzne. Ale w województwie opolskim, mającym milion mieszkańców, jest on o tyle dotkliwy, że ubytek 100 tysięcy mieszkańców w tak małym regionie wyraźnie widać” - mówiła Bieńkowska.

Minister potwierdziła aprobatę dla projektu powołania strefy demograficznej i fakt zatwierdzenia pierwszej puli pieniędzy na opracowanie analiz, które posłużą do stworzenia kompleksowego planu działań w ramach strefy.

W ramach Specjalnej Strefy Demograficznej miałyby funkcjonować cztery pakiety: żłobkowo-przedszkolny, edukacji i rynku pracy, „pracy, inwestycji i bezpieczniej rodziny" oraz pakiet dla seniorów. Minister Bieńkowska zaznaczyła, że oczekuje, iż analizy, które ma przygotować Centrum im. Adama Smitha, odpowiedzą na pytania, na który z tych pakietów należy postawić w największym stopniu, by skutecznie walczyć z depopulacją. „Strefa ma być programem pilotażowym i wskazać rozwiązania, które mogłyby zostać wprowadzone w kraju” - dodała minister.

Prof. Robert Gwiazdowski, prezydent Centrum im. Adama Smitha, stwierdził, że dla poprawy sytuacji demograficznej potrzebne są zmiany dotyczące rynku pracy. Powołując się na badania, którymi dysponuje Centrum, Gwiazdowski stwierdził, że najlepszym rozwiązaniem problemu wyludniania się regionów byłoby obniżenie kosztów pracy. Zapowiedział też, że Centrum, by zdiagnozować sytuację w regionie opolskim, poza ekspertyzami, które już ma, przeprowadzi też dodatkowe badania – np. socjologiczne czy psychologiczne.

Zarząd województwa opolskiego wstępnie zatwierdził szacunkowy koszt przygotowania analiz na 3 mln zł. Kwota ta miałaby sfinansować zarówno działania Centrum im. Adama Smitha, jak i pracę urzędu marszałkowskiego oraz ekspertów, którzy będą oceniać plan. Pieniądze pochodzić będą z unijnej puli. Wydatek ten zaakceptowała już Komisja Europejska oraz krajowy Komitet Monitorujący Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Marszałek województwa opolskiego Józef Sebesta zapowiedział, że kompletny plan dotyczący wszystkich planowanych działań w ramach Specjalnej Strefy Demograficznej ma być gotowy do końca października i jeszcze w październiku trafić na biurko premiera.(PAP)

kat/ je/ mow/