Państwowa jednostka budżetowa posiada w swoim budynku dwa tzw. "pokoje gościnne", które od czasu do czasu są udostępniane w zamian za ustaloną niewielką opłatę stanowiącą zwrot kosztów (m.in. prania pościeli, zużytej energii, wody itp.).

Czy przyjęcie takiej opłaty będzie stanowiło dochód który należy odprowadzić do budżetu państwa, czy też może stanowić pomniejszenie wydatków?

Odpowiedź

Opłata za pokoje gościnne będzie stanowiła dochód, który należy odprowadzić do budżetu państwa.

Uzasadnienie

Zgodnie § 19 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. Nr 241, poz. 1616) uzyskane przez państwowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym. Jednak opłata za wynajem pokoi gościnnych, w moim mniemaniu, nie jest zwrotem wydatków, pomimo tego, że kalkulowana jest na poziomie kosztów, czyli bez zysku. Wartość poszczególnych składników aktywów i pasywów, przychodów i związanych z nimi kosztów, jak też zysków i strat nadzwyczajnych, w myśl art. 7 ust. 3 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r.. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.), ustala się oddzielnie. Nie można kompensować zwrotu części kosztów od wynajmujących pokoje gościnne (należności) ze zobowiązaniem jednostki wobec zakładu energetycznego, wodociągowego, pralni itp. Natomiast korekta faktury np. za pranie może stanowić pomniejszenie wydatków.