Mieszkańcy Olsztyna otrzymują obecnie decyzje o wzroście stawek za wieczyste użytkowanie nieruchomości.

"Zmiany stawek wynikają ze wzrostu wartości nieruchomości. Aktualizacja opłat za wieczyste użytkowanie podlega aktualizacji nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. W związku z tym przygotowano około 2,5 tys. wniosków" - wyjaśnił PAP Patryk Pulikowski z biura komunikacji i dialogu obywatelskiego Urzędu Miasta Olsztyna.

Jak dodał, wzrost wartości nieruchomości wynosi od kilku do kilkudziesięciu procent. Zdarza się jednak, że podwyżki stawek wynoszą 200 proc., choć - jak zaznacza samorząd - dla większości przypadków podwyżki nie przekraczają dwukrotności dotychczasowej opłaty.

Mieszkańcy przy wysokich podwyżkach mogą rozłożyć opłatę roczną na raty. Wynika to z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. "W przypadku, gdy zaktualizowana wysokość opłaty rocznej przewyższa co najmniej dwukrotnie wysokość dotychczasowej opłaty rocznej, użytkownik wieczysty wnosi opłatę roczną w wysokości odpowiadającej dwukrotności dotychczasowej opłaty rocznej. Pozostałą kwotę ponad dwukrotność dotychczasowej opłaty rozkłada się na dwie równe części, które powiększają opłatę roczną w następnych dwóch latach. Opłata roczna w trzecim roku od aktualizacji jest równa kwocie wynikającej z tej aktualizacji" - wyjaśnił Pulikowski.

Na przykład mieszkaniec dzielnicy Pieczewo, jednej z południowych dzielnicy Olsztyna, tak zwanej sypialni, jest użytkownikiem wieczystym gruntu pod budynkiem, w którym ma mieszkanie. Dotychczas płacił rocznie ok. 27 zł opłaty za wieczyste użytkowanie, aktualizacja wartości nieruchomości wskazała podwyżkę o 200 procent. Podwyżka jest rozłożona na trzy lata - w 2017 roku użytkownik wieczysty zapłaci 55 zł, w 2018 - 65 zł, a w 2019 roku zapłaci pełną stawkę wynoszącą 75 zł.

Od decyzji samorządu o podwyżce, mieszkańcy mogą się odwołać do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Jak wskazują przepisy, osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej, mogą się ubiegać o skorzystać z bonifikaty. Osobom, których miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50 procent przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, samorząd udziela 50-proc. bonifikaty od opłat rocznych z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe. Bonifikata udzielana jest na wniosek użytkownika wieczystego. (PAP)