Z dniem 1 stycznia 2017 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej stanowiącej podstawę ustalenia wysokości dotacji na finansowanie zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej (Dz.U. poz. 1184).

Wydanie rozporządzenie było niezbędne dla wyliczenia przez Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Finansów wysokości dotacji na dofinansowanie zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej. Zgodnie z przepisem art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. poz. 1255) kwota bazowa stanowi podstawę ustalenia wysokości dotacji.

Zgodnie z rozporządzeniem kwota bazowa stanowiąca podstawę ustalenia wysokości dotacji na finansowanie zadania polegającego na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 r. wynosi 5217 zł. Wysokość ta równa jest wysokości kwoty bazowej z 2016 r. (wynoszącej 5150 zł), powiększonej o prognozowany wskaźnik inflacji na 2017 r. (1,3%).

LEX Samorząd Terytorialny
Artykuł pochodzi z programu LEX Samorząd Terytorialny
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami