W przetargu ma być wyłoniony wykonawca budowy gmachu centrum i zagospodarowania terenu wokół placówki.

Nieruchomość, na której planowana jest inwestycja, leży w Kielcach przy ul. Łódzkiej. Ośrodek będzie składał się z trzech połączonych budynków - trzykondygnacyjnego budynku dydaktycznego, dwukondygnacyjnego administracyjnego oraz jednokondygnacyjnego zespołu pracowni do nauki zawodu. Do dyspozycji uczniów i słuchaczy zostanie oddanych 8 tys. metrów kw. powierzchni.

Od momentu przekazania placu budowy wykonawca będzie miał nie więcej niż 18 miesięcy na realizację inwestycji. Szacunkowa wartość zamówienia to ok. 32 mln zł brutto. Inwestor stara się o dofinansowanie przedsięwzięcia z funduszy unijnych.

W kieleckim Centrum Kształcenia Praktycznego, które jest miejską instytucją, będzie prowadzona działalność edukacyjna dla czterech branż: metalowej, mechaniczno-mechatronicznej, elektryczno-elektronicznej i informatycznej.

Zgodnie z założeniami, kształcenie będzie odbywało się w kierunkach: mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych, mechanik precyzyjny, mechanik – monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających, w tym CNC, mechatronik, ślusarz, blacharz, spawacz, tokarz, frezer, szlifierz, informatyk.

Według cytowanego w komunikacie przesłanym PAP dyrektora centrum Dominika Kraski, pierwsi uczniowie i słuchacze pojawią się w CK Technik pod koniec 2019 r.

We wcześniejszej rozmowie z PAP Kraska informował, iż uczniowie szkół zawodowych będą mieli w CKP prowadzone zajęcia w ramach programu nauczania. W placówce będą się mogli dokształcać również dorośli już pracujący zawodowo. W obu przypadkach będzie to bezpłatne.

Koncepcja funkcjonowania CK Technik zakłada współpracę z przedsiębiorcami w tworzeniu procesu kształcenia. Przyjęto założenie, iż w Centrum będzie obowiązywał dualny model kształcenia - nauka odbywać się będzie zarówno w CK Technik, jak i bezpośrednio na stanowisku pracy w przedsiębiorstwie.(PAP)