Właściciel nieruchomości zwrócił się o jej zwrot, podnosząc, że nie została ona wykorzystana na cel wywłaszczenia. Po rozpatrzeniu wniosku prezydent miasta orzekł o zwrocie nieruchomości. Jednocześnie zobowiązał Skarb Państwa do zwrotu na rzecz właściciela kwoty stanowiącej różnicę między zwaloryzowanym odszkodowaniem a stopniem zmniejszania wartości zwracanego gruntu.

W odwołaniu od decyzji skarżący zarzucił, że bezpodstawnie odszkodowanie pomniejszono o kwotę zwaloryzowanego odszkodowania ustalonego w decyzji wywłaszczeniowej, które nigdy nie zostało wypłacone.

Pełna treść artykułu dostępna jest w Serwisie ABC Budownictwo>>>