Obowiązek prowadzenia metryk w postępowaniach administracyjnych i podatkowych w polskim systemie prawnym obowiązuje od 7 marca 2012 r. Nowa regulacja miała na celu zwiększenie transparentności udziału poszczególnych urzędników w procesie wydawania rozstrzygnięć. W praktyce okazało się jednak, że nowe przepisy wprowadziły spore zamieszanie i część urzędów nie było odpowiednio przygotowania do ich stosowania (po części jest to zasługa wydanych w ostatniej chwili rozporządzeń wykonawczych).

Katalog spraw, w których obowiązek prowadzenia metryki jest wyłączony ze względu na nieproporcjonalność nakładu środków koniecznych do prowadzenia metryki w stosunku do prostego i powtarzalnego charakteru tych spraw zawiera rozporządzenie ministra finansów z 1 marca 2012 r. Jak przyznaje MAC, do resortu wpływa coraz więcej postulatów od organów administracji o rozszerzenie tego wykazu.

Organy administracji najczęściej wnioskują o uwolnienie spod obowiązku prowadzenia metryk postępowań prowadzonych na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych, ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Artur Koziołek, rzecznik prasowy MAC nie wyklucza, że resort przychyli się do postulatów opartych na doświadczeniach pierwszych kilku miesięcy obowiązywania przepisów. Rzecznik zapewnił, że w ministerstwie już podjęto prace mające umożliwić ewentualne przyszłe działania legislacyjne.

Pisaliśmy o tym również:
Prowadzenie metryk spraw administracyjnych i podatkowych to obowiązek
Prowadzenie metryki sprawy administracyjnej nie powinno być powierzone jednej osobie
Określono kiedy organ podatkowy nie musi prowadzić metryki sprawy
Metryka stanowi obowiązkową część akt sprawy i powinna być aktualizowana
Metryki spraw administracyjnych – wzór i sposób prowadzenia
 
Przydatne materiały:
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 2012 r. w sprawie rodzajów spraw, w których jest wyłączony obowiązek prowadzenia metryki sprawy (Dz. U. z 2012 r. poz. 245)