Z informacji MEN wynika, iż do zadań nowego departamentu należą sprawy związane z subwencją oświatową i jej podziałem między jednostki samorządu terytorialnego. Departament będzie też współpracował ze stroną samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego i koordynował współpracę innych departamentów z jednostkami samorządu terytorialnego i ich organizacjami. Nowy departament ma także zająć się usprawnianiem funkcjonalności systemu informacji oświatowej.