Ustawa o samorządzie gminnym

Opublikowany tekst jednolity ustawy z 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875) uwzględnia zmiany wprowadzone:

1) ustawą z 5.09.2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. poz. 1579),

2) ustawą z 16.11.2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 379),

3) ustawą z 9.03.2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (Dz.U. poz. 730),

4) ustawą z 7.04.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 935)
oraz zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed 13.09.2017 r.

Ustawa o samorządzie powiatowym

Opublikowany tekst jednolity ustawy z 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1868) uwzględnia zmiany wprowadzone:

1) ustawą z 5.09.2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. poz. 1579),

2) ustawą z 16.11.2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 379),

3) ustawą z 9.03.2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim (Dz.U. poz. 730),

4) ustawą z 7.04.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 935)
oraz zmiany wynikające z przepisów ogłoszonych przed 13.09.2017 r.

Ogłoszenie tekstów jednolitych nie powoduje zmiany treści normatywnej ustaw.