W dniu 14 stycznia 2016 r. został opublikowany projekt ustawy o zasadach rozliczeń w podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków europejskich przez jednostki samorządu terytorialnego oraz o zmianie ustawy o finansach publicznych. Projekt ten określa zasady, na jakich jednostki samorządu terytorialnego (JST) mają przechodzić na scentralizowany model rozliczania VAT.

Czytaj też: Centralizacja rozliczeń VAT w samorządach: zakres i terminy obowiązkowej centralizacji


Wskazany projekt jest konsekwencją wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z dnia 29 września 2015 r. Wówczas TSUE orzekł, że "podmioty prawa publicznego, takie jak gminne jednostki budżetowe będące przedmiotem postępowania głównego, nie mogą być uznane za podatników podatku od wartości dodanej, ponieważ nie spełniają kryterium samodzielności przewidzianego w tym przepisie”. Oznacza to, że gminne jednostki budżetowe nie są samodzielnymi podatnikami VAT.

W świetle zmian przepisów wprowadzających centralizację rozliczeń VAT samorząd wraz ze swoimi jednostkami budżetowymi będzie składał jedną deklarację, na podstawie której nastąpi wspólne rozliczanie podatku VAT*. Niewątpliwie  taka konsolidacja rozliczania podatku VAT w ramach całej  gminy/miasta/powiatu wraz z jednostkami wymaga zmiany  dotychczasowego modelu pracy.

Pomocny w tym zakresie jest system Progman Zbiorczy VAT, zapewniający w łatwy oraz szybki sposób przygotowanie centralnego rejestru sprzedaży i zakupu oraz zbiorczej deklaracji VAT dla JST. Wprowadzenie systemu Progman Zbiorczy VAT pozwala na sporządzenie „częściowych” rejestrów VAT z poziomu pojedynczych jednostek, które są importowane do wspólnego/centralnego rejestru dokumentów sprzedaży i zakupu w celu przygotowania całościowej deklaracji VAT. Każda jednostka podległa prowadzi częściowy rejestr VAT w Progman Rozrachunki**. Dla jednostek korzystających z innych systemów do obsługi VAT jest możliwe pobranie jednolitego pliku kontrolnego wygenerowanego z użytkowanego systemu do modułu VAT.

Zachęcamy Państwa do zamówienia bezpłatnej oferty oraz bezpłatnej prezentacji systemu Progman Zbiorczy VAT.
Szczegółowe informacje dotyczące najnowszego rozwiązania znajdą Państwo na stronie: www.progman.wolterskluwer.pl/zbiorczy-vat

* Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z dnia 29 września 2015 r. Aby zapewnić samorządom czas na przygotowanie się do nowego modelu rozliczeń, obowiązkowa „centralizacja” rozliczeń podatku VAT w samorządach została przesunięta przez Ministerstwo Finansów z połowy 2016 r. na 1 stycznia 2017 r.
** Progman Rozrachunki zawiera moduł VAT oraz dodatkowo funkcjonalność windykacji i zamówień publicznych.