RODM z jednej strony są kontynuacją pracy Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej, ale mają też nowe ambicje i zadania. Będą między innymi gromadzić informacje na temat wydarzeń międzynarodowych w regionie, a także wspierać inicjatywy samorządów w tym zakresie - podkreślił podsekretarz stanu w MSZ Jerzy Pomianowski 23 kwietnia na spotkaniu z przedstawicielami sieci Regionalnych Ośrodków Debaty Międzynarodowej.

Wtorkowe spotkanie było okazją do omówienia najważniejszych celów RODM, które od 1 kwietnia br. działają w 13 największych miastach Polski.
W trakcie spotkania jego uczestnicy dyskutowali m.in. o podejmowanych przez regionalne instytucje inicjatywach z zakresu polityki międzynarodowej.

Ważnym zadaniem sieci RODM będzie też informowanie i edukowanie mieszkańców regionu w sprawach dotyczących Unii Europejskiej i członkostwa Polski w strukturach unijnych. Ośrodki będą udostępniać publikacje i opracowania dotyczące polskiej dyplomacji, a pracujący w nich konsultanci udzielać informacji na tematy związane z polską polityką zagraniczną.