Celem badań Najwyższej Izby Kontroli była ocena działań zarządców infrastruktury kolejowej i drogowej oraz organów administracji publicznej w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych i przejściach przez tory. Kontrolą objęto 2015 r. i pierwsze półrocze 2016 r.

Wyniki kontroli ujawniły, że na bezpieczeństwo wpływa nienajlepszy stan przejazdów kolejowych. Z 240 skontrolowanych przejazdów, aż 60 proc. posiadało różnego rodzaju usterki i uszkodzenia obniżające ich stan techniczny. Ponadto, zarządcy dróg nie utrzymywali w odpowiednim stanie technicznym dróg dojazdowych do skrzyżowań z liniami kolejowymi. Więcej niż połowa miała bowiem złą nawierzchnię jezdni.

Ponadto, kontrolerzy NIK ustalili, że zarządcy linii kolejowych niestarannie wykonywali okresowe kontrole przejazdów, kładek i przejść podziemnych.

W efekcie, konieczne jest podjęcie dodatkowych działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Najwyższa Izba Kontroli zwróciła się w tym celu, zarówno do Ministra Infrastruktury i Budownictwa jak i organów zarządzających ruchem na drogach, w tym marszałków województw oraz starostów.

Cały raport dostępny jest na stronie www.nik.gov.pl

(www.nik.gov.pl)

LEX Omega Administracja Samorządowa
Artykuł pochodzi z programu LEX Omega Administracja Samorządowa
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami