Takie wnioski płyną z ekspertyzy pt. „Kierunki zmian niezbędnych do stworzenia docelowego systemu zarządzania polityką rozwoju na poziomie lokalnym” przygotowanej przez prof. UJ Aleksandra Noworóla dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
W badaniu naukowiec zwrócił uwagę na system planistyczny gmin i powiatów. W sumie samorządy są zobowiązane do przyjęcia 41 dokumentów: 22 na poziomie powiatu i 19 na poziomie gminy. Dotyczą one np. tego, jakie plany ma gmina w kontekście rozwijania lokalnego transportu, energetyki czy planowania przestrzennego. Do tego dochodzą dokumenty, które już obligatoryjne nie są – np. programy ograniczania skutków powodzi w Krakowie czy usuwania azbestu w Katowicach.
Okazuje się jednak, że również z powodu tak dużej liczby dokumentów i planów trudno w ogóle mówić o jednolitej strategii rozwoju samorządów.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna