Najwyższa Izba Kontroli po skontrolowaniu urzędów marszałkowskich we wspomnianych województwach, zauważa, że tylko Podkarpacki Urząd Marszałkowski miał program komputerowy pozwalający znacznie skuteczniej weryfikować prawidłowość składanych wniosków o dopłaty, jednak nie korzystał w pełni z jego możliwości. Pozostałe dwa urzędy nie miały takiego narzędzia informatycznego. We wszystkich trzech urzędach systemy kontroli i weryfikacji nie działały prawidłowo.

W okresie 2007-2009 (I kwartał) straty Skarbu Państwa z tego powodu wyniosły ponad 1 mln zł.

3 z 15 skontrolowanych przez NIK przewoźników otrzymało dopłaty do biletów ulgowych dla wszystkich pasażerów uprawnionych do ulgowych przejazdów niezgodnie z obowiązującymi przepisami.

Nieprawidłowości wystąpiły również przy sprzedaży biletów dla policjantów, strażników granicznych, żandarmów i celników. W wielu przypadkach doszło do wypłaty dopłat, mimo braku podstawy prawnej.

Na podstawie: www.nik.gov.pl, stan z dnia 21 października 2010 r.