Nie każdy student otrzyma świadczenie pielęgnacyjne

Gminy mają wątpliwości, czy przyznawać świadczenie pielęgnacyjne studentowi, który opiekuje się niepełnosprawnym członkiem rodziny. Aby sprawdzić, czy faktycznie się nim zajmuje, przeprowadzają z nim wywiad.

Osoba, na której ciąży obowiązek alimentacyjny, a która rezygnuje z pracy, aby sprawować opiekę nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, może ubiegać się w gminie o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego. Wynosi ono 520 zł miesięcznie i od początku tego roku, po zniesieniu kryterium dochodowego, jego otrzymywanie nie jest zależne od osiąganych dochodów. To też powoduje, że do gmin zgłasza się coraz więcej opiekunów, którzy ubiegają się o świadczenie, a liczba osób je otrzymujących wzrosła z 68 tys. osób do 108 tys. Jednym z problemów dotyczących jego przyznawania, na które wskazują gminy, jest to, czy wsparcie przysługuje osobie studiującej, np. wnukowi, który chce się opiekować niepełnosprawną babcią. Eksperci podkreślają, że studiowanie nie jest zatrudnieniem ani wykonywaniem pracy, dlatego jeżeli są spełnione pozostałe warunki określone w przepisach, świadczenie może być przyznane. Jednak przesłanką, która może spowodować wydanie decyzji odmownej, jest zamieszkiwanie przez studenta w innej miejscowości lub dojeżdżanie do uczelni, której siedziba znajduje się poza miejscem jego zamieszkania. W każdym przypadku jest przeprowadzany wywiad środowiskowy.

Źródło: Gazeta Prawna, 8 grudnia 2010 r.

Opublikowano: http://www.samorzad.lex.pl

Data publikacji: 8 grudnia 2010 r.