Środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa wykorzystano na odbudowę infrastruktury komunalnej. Przeznaczono na to kwotę 325,9 mln zł, dla 457 jednostek samorządu terytorialnego. W ramach tych środków przywrócono do używalności drogę powiatową nr 1034 w okolicach Częstochowy.

Dużym wydatkiem o wartości 312,9 mln zł był „Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry”. Ponadto, około 8 mln złotych otrzymały jednostki Państwowej Straży Pożarnej jako zwrot za przeprowadzone akcje ratownicze po nawałnicach - na przygotowanie do walki z nimi w przyszłości.

Warto także wspomnieć o ponad 45,4 mln zł, które przeznaczono na zadania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków tzw. osuwisk ziemi w 57 jednostkach samorządu terytorialnego. Natomiast 14,9 mln zł otrzymał „Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły”.

Źródło: www.mswia.gov.pl 

LEX Omega Administracja Samorządowa
Artykuł pochodzi z programu LEX Omega Administracja Samorządowa
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami