Podmioty aplikujące o środki finansowe w ramach Programu składały dokumentację wraz z wymaganymi załącznikami do właściwego wojewody, który ocenił programy pod względem spełniania wymogów formalnych. Natomiast Zespół Monitorujący do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dokonał oceny programów pod względem merytorycznym. Pierwsze cztery podmioty z listy (Powiat Średzki, Starostwo Powiatowe w Prudniku, Starostwo Powiatowe w Krotoszynie oraz Starostwo powiatowe w Białogardzie), które uzyskały najwyższą liczbę punktów, dodatkowo zostaną uhonorowane nagrodami pieniężnymi, natomiast sześć kolejnych podmiotów otrzyma wyróżnienia niepieniężne.