Przepisy dotycze zamówień na usługi społeczne przewidują szereg uproszczeń, jeśli chodzi o przeprowadzanie postępowań, które nie przekraczają kwoty 750 tys. euro. W takim wypadku, procedura może zostać ograniczona do minimum, omijając jednocześnie część ustawowych wymagań.

Jak czytamy w Gazecie Prawnej, część prawników, a nawet Urząd Zamówień Publicznych zaznacza, że w takim przypadku wyłączone zostają przepisy dotyczące środków ochrony prawnej w postępowaniu. Dlatego też, nie jest możliwe wnoszenie odwołań w przetargach o nieznacznej wartości. Resort rozwoju oraz Federacja Przedsiębiorców Polskich stoją jednak na odmiennym stanowisku.

Mariusz Haładyj, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju zaznacza, że nie ma potrzeby zmiany prawa, gdyż dopuszcza ono możliwość wnoszenia odwołań w takich postępowaniach. Podobnego zdania jest dr Włodzimierz Dzierżanowski, który wskakzuje, że art. 138o p.z.p. nie wyłącza takiej możliwości.

Źródło: Gazeta Prawna