W 2014 r. zamówień było 174 886 (wartość – 133,2 mld zł), natomiast w 2013 r. – 210 352 (wartość – 143,2 mld zł). O 32 tys. mniej jest także ogłoszeń o zamówieniach i konkursach publikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Zamawiający organizują mniej przetargów >>

Od 2009 r. utrzymywała się tendencja, zgodnie z którą w 90 proc. postępowań poniżej progów unijnych jedynym kryterium była cena. W całym 2014 r. to 84 proc. (po 19 października 2014 r., czyli po wejściu w życie nowych przepisów, wskaźnik ten spadł do 31 proc.). W postępowaniach powyżej progów unijnych w ubiegłym roku ten wskaźnik wyniósł 75 proc. (po 19 października 2014 r. – 33 proc.).

Źródło: Rzeczpospolita