Dostrzegając skalę problemu niedożywienia w 2006 roku ustanowiono ustawę wprowadzającą program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Jego istotą było ograniczanie zjawiska niedożywienia szczególnie wśród dzieci.

Program dożywiania realizowany jest przez samorządy, jako zadanie własne, a budżet państwa dofinansowuje go rocznie w wysokości 550 mln zł. To przede wszystkim od zaangażowania samorządów gminnych zależy, czy realizacja Programu przebiega efektywnie.

Program umożliwia m.in. udzielenie pomocy w formie posiłku dzieciom i uczniom bez konieczności przeprowadzania wywiadu środowiskowego i wydawania decyzji administracyjnej. Ministerstwu zależy, aby posiłki finansowane z programu wydawane dzieciom były pełnowartościowe i wysokiej jakości. Zdarza się bowiem, że zamiast ciepłego, zbilansowanego posiłku, dziecko dostaje jedno danie gorące, mleko, bułkę lub kanapkę.

Resort podkreślił, że na bieżąco monitoruje realizację programu, udziela pisemnych i telefonicznych wyjaśnień i reaguje na sytuacje, z którymi samorządy gminne mają jakiekolwiek problemy, by nie dochodziło do przypadków, w których dzieci były pozbawiane pomocy w zakresie dożywiania. Podejmowane przez ministerstwo działania zmierzają do jak najbardziej efektywnego wykorzystania przeznaczonych środków.


(www.mpips.gov.pl)