Umowa na utrzymanie systemów BeSti@ i SJO BeSTi@ została zawarta na trzy lata. Umowa obejmuje między innymi usługi asysty technicznej w postaci naprawy usterek oprogramowania i monitorowania na bieżąco sposobu działania systemu. Przewidziano również wsparcie użytkowników w zakresie instalacji, konfiguracji i użytkowania systemów, a także wprowadzanie zmian związanych z tworzeniem nowych lub modyfikacją istniejących funkcjonalności. W efekcie działania te mają doprowadzić do utrzymania pełnej funkcjonalności systemów i zapewnienia ich zgodności z obowiązującym stanem prawnym. Ponadto w umowie wykonawca zobowiązał się do realizacji obsługi problemów zgłaszanych przez użytkowników systemu przy pomocy centralnego systemu zgłoszeń. Zgłaszanie problemów przez użytkowników ma się odbywać przy pomocy portalu serwisowego dostępnego pod adresem: www.budzetjst.pl, pocztą elektroniczną pod adresem: pomoc@budzetjst.pl lub drogą telefoniczną.

Informatyczne systemy BeSti@ i SJO BeSTi@ są wykorzystywane przez Ministerstwo Finansów, regionalne izby obrachunkowe i jednostki samorządu terytorialnego do realizacji zadań z zakresu planowania budżetowego oraz sprawozdawczości finansowej i budżetowej.

Na podsawie: RIO Opole