Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej na aktywizację osób bezrobotnych, które nie ukończyły 30. roku życia przeznaczyło aż 323 mln zł. Urzędy pracy wykorzystają te fundusze m.in. na staże i dotację na działalność gospodarczą.
 
O środki na aktywizację młodych bezrobotnych wystąpiło do resortu pracy, prawie 80 proc. wszystkich urzędów, które łącznie ubiegały się o 495,4 mln zł. Jak wyjaśnia Beata Czajka, z-ca dyrektora departamentu rynku pracy w MPiPS, z powodu ograniczonych możliwości finansowych resortu konieczne było ograniczenie budżetów niektórych projektów. Przykładowo zmniejszeniu uległy budżety wszystkich projektów, których wartość przekraczała 3 mln zł.
 
Reasumując, ministerstwo pracy przekazało 216 urzędom pracy kwotę 323,4 mln zł na aktywizację 44 tys. bezrobotnych. Pieniądze te będą przeznaczone na szkolenia indywidualne, staże czy dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Opracowanie: Karol Kozłowski, RPE WKP
Źródło: Gazeta Prawna z dnia 28-30 maja 2010 r.