Podczas spotkania, które odbyło się w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa w ramach Forum Inwestycyjnego uznano, iż rozmowa i poprawne relacje między zamawiającymi a wykonawcami to jedna z najważniejszych płaszczyzn realizacji każdej inwestycji. Resort dążyć będzie do poprawy komunikacji w szczególności między głównym zarzadcą infrastruktury kolejowej - PKP PLK a branżą wykonawców. Stały dialog pozwoli na osiągnięcie porozumień przede wszystkim w sytuacjach spornych.

Jak wskazuje minister Adamczyk głos branży w sprawie realizacji jest dla zamawiających bardzo cenny. Za istotne uznać należy wykorzystanie wiedzy, doświadczenia i propozycji specjalistów z zakresu danego zamówienia podczas realizacji inwestycji. Dialog jest podstawą współpracy, bez którego często dochodzi do sytuacji spornych.

Celem utworzenia Forum Inwestycyjnego jest usprawnienie realizacji nowych zadań i zamówień oraz prowadzenie dialogu. W wielu problematycznych kwestiach, takich jak chociażby zmiany w warunkach umowy czy przeniesienie części ryzyka na zamawiajacego udało sie wypracować kompromis. Uczestnicy Forum zgodnie stwierdzają, że pierwsze efekty ich działań są już widoczne.

Źródło: www.mib.gov.pl

Dowiedz się więcej z książki
Zamówienia publiczne. Orzecznictwo sądów okręgowych w latach 2010-2015 z komentarzem
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł