Według Ministerstwa Finansów błąd polegał na tym, że pytania skierowane przez autora artykułu do resortu dotyczyły wyłącznie orzeczeń Głównej Komisji Orzekającej w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych. A one dotyczą tylko wycinka spraw. Zdaniem MF, autor pominął w całości informację, że postępowania prowadzone są uprzednio przez komisje orzekające w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

 

Czytaj więcej>>>