Jak wynika z raportu najczęściej stosowaną formą pomocy były ulgi podatkowe i dotacje (91,3% wartości pomocy). Po województwach na drugiej pozycji co do wartości pomocy są: Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - 3,28 mld zł, Prezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 2,86 mld zł.

Wśród województw najwięcej skorzystali przedsiębiorcy z: mazowieckiego - 4,77 mld zł. Następnie ze śląskiego - 3,16 mld zł. na trzeciej pozycji jest woj. łódzkie - 1,63 mld zł. Najmniejszą pomoc przekazano przedsiębiorcom z województwa lubuskiego - 499,8 mln zł, podlaskiego - 478,7 mln zł oraz świętokrzyskiego - 468,2 mln zł. Największy wzrost wartości pomocy odnotowano w województwie zachodniopomorskim - zwiększyła się ona dwukrotnie: z 401,5 mln zł w 2009 roku do 904,9 mln zł w roku następnym.
Ogólna wartość wsparcia w 2010 r. wyniosła 24,09 mld zł, rok wcześniej - 19,17 mld zł. Jak podaje UOKiK, największym beneficjentem pomocy (z uwzględnieniem pomocy w transporcie) był producent biopaliw - PKN Orlen - 906,8 mln zł. Na drugim miejscu znalazła się spółka kolejowa Przewozy Regionalne - 905,6 mln zł. Z największego wsparcia skorzystały przedsiębiorstwa prywatne - ok. 70% ogólnej kwoty pomocy.
Przedsiębiorstwa państwowe, jednoosobowe spółki: Skarbu Państwa i jednostki samorządu terytorialnego otrzymały w sumie tylko 8,3% ogólnej wartości pomocy publicznej.

Źródło: www.zwrp.pl