Inicjatorem pomysłu był zespół ds. budżetu obywatelskiego, w którego skład wchodzili przedstawiciele mieszkańców, organizacji pozarządowych, reprezentanci rady miasta oraz burmistrza. Młodzieżowy budżet obywatelski odpowiada poniekąd klasycznemu budżetowi obywatelskiemu (odmienności dotyczą wieku uczestników oraz sposobu, w jakim odbywa się głosowanie). Jego projekt zakłada, że propozycję zadania może zgłosić mieszkaniec, który w trakcie konsultacji społecznych ukończył 10 lat, a nie ma jeszcze 18.

Jak podkreśla Jacek Orych, radni Marki chcieli, aby młodzi ludzie angażowali się w życie miasta i mogli współdecydować o najważniejszych sprawach. W jego opinii cel ten, pozwoli osiągnąć właśnie wprowadzenie Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego. Burmistrz zwraca również uwagę, że Marki stają się liderem partycypacji społecznej w regionie, gdyż jest to pierwszy budżet obywatelski skierowany do młodzieży na Mazowszu.

zmp.poznan.pl

LEX Omega Administracja Samorządowa
Artykuł pochodzi z programu LEX Omega Administracja Samorządowa
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami