Z programu konferencji wynika, że rozwój przedsięwzięcia zaprezentuje minister Michał Boni, zaś  wiceministrowie przedstawią założenia strategicznych przedsięwzięć w dziedzinie cyfryzacji: Narodowego Planu Szerokopasmowego, Programu Zintegrowanej Informatyzacji Państwa, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa oraz naziemnej telewizji cyfrowej.
Jak podkreśla MAiC, usługi świadczone przez nasze państwo informatyzują się. Coraz więcej można załatwić w swoim urzędzie, obywatele chcieliby też, by w identyczny sposób mogli załatwiać swoje sprawy w każdym miejscu w kraju.
Jak czytamy w zapowiedzi konferencji, informatyzacja postępuje dzięki wysiłkowi nie tylko administracji centralnej – ale także, a może i przede wszystkim – samorządów (bo większość usług publicznych, z którymi mamy do czynienia w kontakcie z administracją, realizowanych jest na poziomie samorządowym). - Chodzi o to, by te inicjatywy wzajemnie się wspierały i uzupełniały.
Dlatego MAC i samorządy ustanowiły w 2012 r. zasady współpracy na rzecz informatyzacji administracji. Linia Współpracy ma pomóc uporządkować współpracę pomiędzy ministerstwem a jednostkami samorządu terytorialnego w kwestii budowy otwartego państwa i nowoczesnej e-administracji. Linia Współpracy umożliwia ścisłe współdziałanie oraz zapobiegnie dublowaniu się inicjatyw - czytamy w dokumencie MAiC.
Według resortu to jest nowoczesny mechanizm, który pozwala na wymianę informacji na czas, usprawnia tworzenie nowych rozwiązań i wykorzystuje wiedzę, którą wszyscy w całym kraju zdobywamy.
Podczas konferencji 21 lutego po raz pierwszy spotkają się też grupy robocze, proponowane są takie grupy:
ds. elektronizacji usług administracji
ds. otwartego rządu
ds. kompetencji cyfrowych i wykluczenia
 ds. sieci szerokopasmowych finansowanych ze środków UE
Grupy te składać się będą z przedstawicieli rządu i samorządów terytorialnych.
Resort zachęca do zapisywania się do włączania się w prace poszczególnych grupi zapisywania się, korzystając z formularza zamieszczonego pod adresem: www.mac.gov.pl/liniawspolpracy-konferencja.
Zgłoszenia do udzialu w konferencji możliwe są jeszcze w poniedziałek 18 lutego.