W swoim stanowisku sejmik województwa wyraził niepokój wynikający z rozwoju ASF w północno-wschodniej Polsce. W bieżącym roku właśnie w tym regionie stwierdzono bowiem najwięcej ognisk tej choroby. Jak podkreślają samorządowcy, strefa zagrożenia rozszerza się, gdyż obok powiatu bialskiego, objęła również powiaty sąsiednie. Władze województwa podkreślają, że działania rządu w zakresie walki z chorobą są nieskuteczne i nie dają żadnych pozytywnych efektów. W opinii samorządowców szybko rozwijająca się choroba ASF może doprowadzić do likwidacji hodowli świń w całym województwie.

W związku z powyższym sejmik zwrócił się do wojewody lubelskiego o rozpoczęcie procedury mającej na celu wprowadzenie stanu klęski żywiołowej. Zdaniem wicemarszałek województwa - Grzegorza Kapusty - sytuacja powstała w związku z rozprzestrzenianiem się ASF wymaga podjęcia nadzwyczajnych działań, a o to może wnioskować jedynie wojewoda. Sejmik znowelizował ponadto budżet województwa, w efekcie czego 450 tys. zł zostanie przeznaczonych na premie wynoszące po 200 zł dla osoby, która zgłosi padłego dzika oraz myśliwego, który zabije lochę.


Zdaniem przedstawicieli JST, powstrzymanie rozprzestrzeniania się choroby wymaga zredukowania liczby dzików, gdyż to one roznoszą wirusa.

www.lubelskie.pl
 

LEX Samorząd Terytorialny
Artykuł pochodzi z programu LEX Samorząd Terytorialny
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami