Po renowacji na pomnik wróciły m.in. dwie postawione na sztorc i skrzyżowane u podstawy kosy, które w przeszłości kilkakrotnie kradziono. Po raz ostatni były na grobie przez dwanaście miesięcy w 1985 r. Później zniknęły. „Tym razem są wykonane z tworzywa sztucznego, a nie z metalu. Mam więc nadzieję, że będziemy mieli szansę dłużej nacieszyć się sztuką konserwatorską i przywróceniem temu miejscu należnego charakteru" - powiedziała we wtorek prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, która przed odnowionym pomnikiem złożyła kwiaty i zapaliła znicz.

Oprócz Zdanowskiej w spotkaniu z dziennikarzami uczestniczył też Cezary Pawlak z Towarzystwa Opieki nad Starym Cmentarzem, który podkreślił, że znajdujący się w „alejce powstańczej" pomnik rodziny Piotrowiczów wyróżnia nie tylko forma, ale też związana z nim historia małżeństwa.

„Konstanty, który udawał się na zgrupowanie oddziału przed bitwą pod Dobrą, żegnając się z Marią usłyszał, że żona chce być do końca blisko niego i nie opuści go w tym momencie. I to ona zginęła pod Dobrą. Konstanty w wyniku śmiertelnych ran zmarł kilka dni później" - powiedział Pawlak.

Pomnik Piotrowiczów znalazł się na liście dziewięciu zabytków Starego Cmentarza, na których renowację miało być przeznaczone prawie 90 tys. zł zebranych podczas ubiegłorocznej kwesty na rzecz ratowania zabytków tej najstarszej łódzkiej nekropolii, gdzie pochowani są katolicy, ewangelicy i wyznawcy prawosławia.

„Początkowo miały być odnowione tylko symboliczne kosy, które są charakterystycznym elementem tego miejsca. Dzięki dotacji z magistratu odnowiono jednak cały pomnik" - powiedział Pawlak.

Renowacja kosztowała osiem tys. zł, z czego pięć tys. zł to dotacja miejska. Prace rozpoczęto w czerwcu. Trzeba było m.in. wzmocnić fundament i zrobić odwodnienie. Prac konserwatorskich wymagał również postument z krzyżem i ryngrafem z datą powstańczą.

„Dzisiejsza forma pomnika, charakterystyczna dla mogił powstańczych, była tutaj od początku. Natomiast ten postument, który wyróżnia to miejsce i te przywoływane kosy, to jest realizacja po 1916 r. Wtedy, kiedy można było tych powstańców uczcić" - wyjaśnił Pawlak.

Podczas zbliżającej się 19. kwesty na rzecz ratowania zabytków Starego Cmentarza pomnik Piotrowiczów będzie jednym z najbardziej eksponowanych miejsc nekropolii.

„To najbardziej prestiżowa realizacja konserwatorska wpisana w rocznicę powstania styczniowego, mająca jednocześnie symbolikę tego szczególnego miejsca, jakim jest Stary Cmentarz. To miejsce związane z historią Łodzi, a powstanie styczniowe to również udział łodzian" - powiedział Pawlak.

Tegoroczną kwestę w najbliższą sobotę symbolicznie rozpocznie młodzież szkolna. Ponad 500 uczniów z 50 szkół będzie porządkowało opuszczone, zabytkowe miejsca na Starym Cmentarzu, na którym od 1 do 3 listopada będą tradycyjnie już kwestować m.in. samorządowcy, dziennikarze, politycy, ludzie nauki, kultury i sportu, a także uczniowie i członkowie Towarzystwa Opieki nad Starym Cmentarzem.

W sumie dzięki zbiórce pieniędzy na odnowę zabytków Starego Cmentarza odnowiono już 120 obiektów na tej nekropolii.