EC1 nie miało dyrektora od początku ub. roku. Ostatnim był Adam Komorowski, którego kadencja upłynęła z końcem 2013 roku. Nowego kandydata - zgodnie z zawartą przed laty umową - miała wskazać, skonfliktowana z miastem, Fundacja Sztuki Świata. W 2006 roku założyli ją m.in. twórca festiwalu Camerimage Marek Żydowicz i amerykański reżyser David Lynch. Fundacja wskazała m.in. Żydowicza, a później Włodzimierza Tomaszewskiego, b. wiceprezydenta za rządów Jerzego Kropiwnickiego. Na każdą z tych kandydatur nie zgodziła prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. Przez cały ub. rok EC1 kierowali - wskazani przez nią - pełnomocnicy.

Pod koniec grudnia 2104 roku łódzcy radni podjęli decyzję, że miasto przekaże Fundacji Sztuki Świata prawie 5 mln zł rekompensaty za poniesione przez nią nakłady przy rewitalizacji EC1, w zamian za jej wycofanie się z projektu. Dzięki temu miasto odzyskało efektywną kontrolę EC1.

Zwróciła na to uwagę w piątek na spotkaniu z mediami Zdanowska, kiedy informowała o nowym dyrektorze EC1. Jak mówiła, udało się wreszcie doprowadzić do sytuacji, w której to miasto może - poprzez wyznaczonych urzędników - zarządzać całą inwestycją. Przedstawiając Modera, jako nowego dyrektora EC1, zaznaczyła, że jego kandydaturą jednogłośnie poparli radni z komisji kultury; również radni opozycji.

Mówiąc o swoich planach Moder zapewnił, że zrobi wszystko, aby EC1 zostało otwarty jeszcze w tym roku. Ale - jak mówił - nie przewiduje "jednego wielkiego otwarcia dla kompleksu". "Jesteśmy, wraz z panią prezydent, na etapie przygotowywania ważnych wydarzeń, które będą się obywały w przestrzeni EC1 przez cały rok. Pierwsze z nich miałoby się odbyć już w drugim kwartale" - powiedział. Dodał, że jedną z pierwszych jego decyzji będzie podpisanie umowy z polsko-amerykańskim konsorcjum, które wygrało przetarg na wyposażenie oraz wykonanie prac adaptacyjnych potrzebnych do uruchomienia w EC1 nowoczesnego planetarium oraz sferycznego kina 3D.

Moder ma 32 lata. Jest absolwentem SGH i Uniwersytetu Łódzkiego. Pracował m.in. w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Szefował Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Od jesieni 2012 roku był dyrektorem Zarządu Nowego Centrum Łodzi.

Rewitalizacja budynków zabytkowej elektrociepłowni EC1 prowadzona jest od kilku lat. Prace prowadzone są na powierzchni blisko 40 tys. m kw. Projekt podzielony został na dwie części - EC1 Wschód i EC1 Zachód. Wschodnia część pełnić będzie funkcje kulturalno-artystyczne. Funkcjonować tu mają m.in.: centrum sztuki filmowej nawiązujący do tradycji Łodzi filmowej, biblioteka, planetarium, galeria i teatr dźwięku. W części zachodniej powstaje centrum nauki i techniki. Będzie to ośrodek edukacyjno-wystawienniczy zajmujący się promocją nauki i rozwoju techniki.
Rewitalizacja EC1 to jeden z elementów tworzenia Nowego Centrum Łodzi, które ma powstać na 90-hektarowym terenie w okolicach budowanego podziemnego dworca kolejowego. Zdaniem władz miasta zarówno EC1, jak i nowy dworzec, to jedno z największych urbanistycznych wyzwań w historii Łodzi. (PAP)