Zarząd województwa przeznaczył na konkurs łącznie aż 34,6 mln zł. Wsparcie w postaci dofinansowania mogą otrzymać przedsięwzięcia, które przewidują zindywidualizowane i kompleksowe działania umożliwiające mieszkańcom powrót na rynek pracy oraz pozwalające na aktywne włączenie społeczne.

Czynności te podzielono na dwa katalogi. Pierwszy z nich obejmuje programy aktywizacji i integracji, kontrakt socjalny wraz z jego odmianami, program aktywności lokalnej, a także inne metody i narzędzia pracy socjalnej o charakterze indywidualnym, rodzinnym czy środowiskowym, wraz z obowiązkowym zastosowaniem instrumentów aktywizacji społecznej, zawodowej bądź edukacyjnej.

Z kolei w kolejnej grupie działań, jakie przewiduje drugi typ projektów, znalazły się między innymi programy reintegracji zawodowej i społecznej i te, które zakładają wsparcie zatrudnienia i rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

www.wartowiedziec.pl, stan z dnia 18 września 2017 r. 

LEX Samorząd Terytorialny
Artykuł pochodzi z programu LEX Samorząd Terytorialny
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami