Jakie kary?

Za spalanie odpadów w niedostosowanych do tego instalacjach grozi mandat wystawiany przez Straż Miejską do 500 zł lub kara grzywny w wysokości do 1000 zł, którą może orzec sąd.

Kontrole trwają

Straż Miejska zapowiada: kontrole palenisk już się rozpoczęły i będzie ich więcej, szczególnie w dzielnicach peryferyjnych miasta. W tym sezonie w działania kontrolne zaangażowanych jest łącznie 126 strażników. Funkcjonariusze wspierani są też przez pracowników Wydziału Kształtowania Środowiska.

Kontrole palenisk rozpoczęły się już w październiku. Strażnicy skontrolowali 243 posesje, na których ujawniono 66 przypadków łamania prawa i spalania odpadów. Wystawiono 39 mandatów na kwotę 3750 zł łącznie. 26 osób pouczono, a w jednym przypadku sprawę skierowano do sądu.

Zasady kontroli

Przypominamy, że kontrole palenisk na nieruchomościach prywatnych mogą być prowadzone w godzinach 6-22, a na terenach, gdzie jest prowadzona działalność gospodarcza przez całą dobę. Według obowiązujących przepisów osoba, która udaremnia lub utrudnia wykonanie kontroli paleniska popełnia przestępstwo zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności. W sytuacji, gdy właściciel posesji odmawia wpuszczenia strażników miejskich, na miejsce wzywana jest Policja.

Kraków pionierem

Przypomnijmy, że Kraków był pierwszym polskim miastem, które na poważnie zajęło się procederem spalania odpadów w piecach domowych. Regularne kontrole strażników miejskich, którym często towarzyszą inspektorzy z Wydziału Kształtowania Środowiska, prowadzone są od 2009 roku. Sprawdzany jest stan kotłowni grzewczych, a w przypadkach budzących wątpliwości funkcjonariuszy, mogą zostać pobrane próbki popiołu.

(www.krakow.pl)