Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że oferty złożyło 18 gmin z 11 województw, z tego 14 gmin miejskich i 4 gminy wiejskie. Oferty zakładają powstanie 779 nowych miejsc, z tego 733 w żłobkach i 46 w klubach dziecięcych. 4 gminy realizować będą zadania na zasadzie współpracy publiczno-prywatnej, dzięki czemu ma powstać 240 nowych miejsc w 7 żłobkach i w 1 klubie dziecięcym. Dofinansowanie zostanie przeznaczone między innymi na zakup wyposażenia, adaptacje i przebudowę obiektów oświatowych oraz budowę nowych żłobków lub klubów dziecięcych.

Łącznie w obu edycjach programu w 104 gminach zadeklarowana liczba nowych miejsc powstałych z udziałem programu „Maluch”, po uwzględnieniu zgłoszonych rezygnacji, wynosi 4.570. Dzięki temu liczba miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wzrośnie o ponad 14 % (w porównaniu z rokiem 2010). Ostateczne rozliczenie finansowe będzie znane w lutym 2012 r., zaś faktyczny przyrost nowych miejsc - w lutym 2013 r.

Celem programu „Maluch” jest m.in. umożliwienie rodzicom i opiekunom dzieci podjęcia aktywności zawodowej poprzez wspomożenie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu instytucji opiekuńczo - edukacyjnych dla małych dzieci zgodnie z potrzebami lokalnej społeczności.