Wkrótce wejdzie w życie nowa ustawa o koncesji na roboty budowlane i usługi. Zasadniczo zmienia ona proces postępowania o zawarcie umowy koncesji. W znacznej mierze przyjęto rozwiązania analogiczne jak w zamówieniach publicznych. Jednym z nich jest przyznanie możliwości do wniesienia odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej wykonawcom ubiegającym się o udzielenie koncesji.

Jak wskazuje Gazeta Prawna, koncesjonariusz nie będzie składał już w trybie sądowo-administracyjnym skarg. Zamiast tego przyznano możliwość składania odwołania do KIO. Następnym krokiem będzie złożenie skargi rozpatrywanej przez sąd okręgowy. Wykonawca będzie mógł zaskarżyć niezgodne z przepisami ustawy czynności, jak również i zaniechania zamawiającego. W dalszym ciągu wykonawca będzie musiał wykazywać interes prawny w zawarciu umowy oraz poniesienie szkody w wyniku naruszenia przepisów.

Odmiennie niż w zamówieniach publicznych, konsecjonariusze będą mogli składać odwołanie od każdej czynności zamawiającego, nawet w postępowaniach poniżej progów unijnych.

Źródło: Gazeta Prawna

Dowiedz się więcej z książki
Zamówienia publiczne na dostawy i usługi IT. Wybrane zagadnienia praktyczne
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł