Jak mówił w środę wiceminister skarbu Paweł Tamborski podczas posiedzenia sejmowej komisji skarbu, obecnie komunalizacja jest możliwa tylko w przypadku tych spółek z udziałem Skarbu Państwa, które powstały w drodze komercjalizacji, czyli z przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego w spółkę handlową.

"Komunalizacja, jako ścieżka przekształceń własnościowych została uruchomiona w 2008 roku. Od tego roku skomunalizowano ponad 80 spółek. Dotyczy to przede wszystkim branży transportowej, czyli spółek PKS" - podkreślił. Wyjaśnił, że spółki te mają często istotne nieruchomości w centrach miast. "W związku z ograniczaniem działalności podstawowej, czyli transportowej, koncentrują się one na działalności związanej z nieruchomościami" - powiedział. Dodał, że sprywatyzowanie tych spółek i przejęcie kontroli nad ich nieruchomościami jest istotne z punktu widzenia samorządów.

"W wyniku procesów prywatyzacyjnych portfel Skarbu Państwa kurczy się coraz bardziej. Komunalizacja staje się elementem naszych działań prywatyzacyjnych. W opinii ministra skarbu państwa istotne byłoby w tym momencie rozszerzenie możliwości dysponowania aktywami spółki, utworzonej w inny sposób niż w drodze ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji" - zaznaczył Tamborski. Taką możliwość wprowadza rządowy projekt nowelizacji ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji.

Wiceminister powiedział, że jeżeli samorząd po przejęciu kontroli nad daną spółką będzie chciał sprzedać jej aktywa na rzecz innego inwestora, będzie musiał zadbać o to, by środki ze sprzedaży zasiliły fundusze: reprywatyzacji, restrukturyzacji przedsiębiorców, skarbu państwa oraz nauki i technologii polskiej. "Obowiązek wydania akcji pracowniczych przejdzie ze Skarbu Państwa na samorząd" - dodał. To - zdaniem Tamborskiego - usprawni procesy prywatyzacyjne. (PAP)