Marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował, że prezydenckie weto zostanie rozpatrzone przez Sejm na posiedzeniu w dniach 10-11 stycznia 2024 r. Zgodnie z uzasadnieniem wniesienie projektu zostało zapowiedziane przy ogłoszeniu decyzji o skorzystaniu przez prezydenta RP z prerogatywy, o której mowa w art. 122 ust. 5 Konstytucji, to jest o odmowie podpisania ustawy (tzw. weto).

Czytaj: Prezydent złożył własny projekt ustawy okołobudżetowej na 2024 rok >>

- Projekt ustawy zawiera rozwiązania tożsame w zakresie celu, treści i o skutkach finansowych jak ustawa z dnia 21 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2024 r., z wyłączeniem zakwestionowanych przepisów dotyczących finansowania mediów publicznych (art. 14 i 15 ustawy z dnia 21 grudnia 2023 r.) – napisano w uzasadnieniu projektu.

W uzasadnieniu weta prezydent napisał, że kieruje ustawę do ponownego rozpatrzenia przez Sejm, gdyż „nie zgadza się – wobec próby przejęcia mediów publicznych z naruszeniem fundamentalnych reguł demokratycznego państwa prawnego, w tym zasady praworządności (art. 7 Konstytucji) – na przekazanie im 3 miliardów złotych ze środków publicznych.”