Z dniem 22 lipca 2010 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, dalej jako p.r.d.). Zmianie ulegają przepisy zabraniające kierującemu używania opon z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi (art. 60 ust. 2 pkt 5 p.r.d.). Nowelizacja wyłącza spod ustawowego zakazu pojazdy biorące udział w rajdach i wyścigach zimowych za zgodą zarządcy drogi, a więc m.in. zarządu województwa, zarządu powiatu bądź wójta (burmistrza, prezydenta miasta), w zależności od kategorii drogi, na której odbywa impreza. Obowiązek uzyskania zgody spoczywa na organizatorze wydarzenia, co reguluje dodany art. 65a ust. 3 pkt 7a p.r.d.

Co ważne, po nowelizacji zakaz nie będzie obejmował także rowerzystów. Ponadto wielbiciele dwóch kółek nie będą musieli uzyskać zgody zarządcy drogi.

Nowelizacja opublikowana została w Dz. U. Nr 122, poz. 827.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 122, poz. 827).