Odwołanie od rozstrzygnięcia przetargu zostały złożone przez firmę Remondis, która zaproponowała ofertę dotyczącą wywozu śmieci w dwóch z pięciu rejonów śmieciowych (IV i V), na jakie podzielono Kraków.

Przetarg na odbiór i transport odpadów wygrało we wszystkich pięciu rejonach konsorcjum czterech firm: Van Gansewinkel, ASA, Sita i Małopolskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami - spółka wydzielona z MPO, zarządzającego gospodarką odpadów w Krakowie. Ich oferta, wynosząca około 24 mln zł rocznie, okazała się o ponad połowę niższa cenowo, niż pierwotnie zakładano.

Z powodu postępowania odwoławczego, władze miasta podpisały umowę ze zwycięzcą przetargu na wywóz odpadów z trzech rejonów Krakowa. W przypadku pozostałych dwóch sektorów podpisano umowę na wykonawstwo zastępcze na okres miesiąca tak, aby została zachowana ciągłość odbioru odpadów na terenie całego miasta, na podstawie złożonych wcześniej przez właścicieli i zarządców nieruchomości deklaracji.

Jak poinformował Flip Szatanik, zastępca dyrektora ds. informacji Urzędu Miasta Krakowa, decyzja Krajowej Izby Odwoławczej oznacza, że MPO Kraków jako zarządzający systemem gospodarki w mieście może już podpisać umowę w normalnym trybie na obsługę sektora IV i V.

„Umowa zostanie podpisana niezwłocznie po otrzymaniu pisemnej decyzji KIO” - zaznaczył Szatanik.

W Krakowie w zabudowie jednorodzinnej stawka dla gospodarstwa domowego jednoosobowego za odbiór odpadów segregowanych wynosi miesięcznie 32,50 zł, dla gospodarstwa dwuosobowego 44,50 zł, a dla czteroosobowego 62,50 zł. Opłaty za odbiór śmieci nieposegregowanych wynoszą odpowiednio: 48,50 zł, 65 zł i 92,50 zł. Mieszkańcy bloków płacą w zależności od wielkości odbieranych pojemników. Wcześniej płacili od 8 do prawie 27 zł od osoby miesięcznie, teraz to średnio 12 - 18 zł od osoby.

Krakowscy radni po wakacjach chcą jednak doprowadzić do obniżenia opłat za wywóz śmieci. Jak podkreślają, jest to możliwe, bo po przetargach na odbiór odpadów udało się zaoszczędzić 28 mln zł.

Przed ogłoszeniem przetargu koszt obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Krakowie został oszacowany na ok. 52 mln zł i na tej podstawie obliczono stawki opłat dla mieszkańców.