W przetargu na operatora Krajowego System Poboru Opłat Drogowych, zamawiający - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad postawiła wymóg doświadczenia osób realizujących zamówienie publiczne. Zgodnie z nim, kierownik ds. wdrażania systemu oraz kierownik ds. operacyjnych muszą dysponować min. 7-letnim doświadczeniem, zaś doświadczenie kierownika zespołu ds. rozliczeń i płatności wynosić musi 10 lat. W sposób nieprecyzyjny zostało określone również kryterium oceny ofert - "jakość".

Odwołanie złożyło dwóch wykonawców - IDS-Bud oraz Asseco. Głównym zarzutem stawianym wobec zamawiającego było utworzenie w taki sposób warunków udziału w postępowaniu, że naruszają uczciwą konkurencję w postępowaniu oraz preferują obecnego operatora systemu. Wskazano także, iż nieprecyzyjnie określone zostało kryterium jakościowe, skutkiem czego niemożliwe jest wybranie w sposób obiektywny najkorzystniejszej oferty w przetargu.

Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła odwołanie Asseco oraz nakazała Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zmianę wymogu dot. doświadczenia do 3-letniego okresu, a także doprecyzowanie kryterium jakościowego.

Źródło: www.rynekinfrastruktury.pl

Dowiedz się więcej z książki
Zamówienia publiczne. Orzecznictwo sądów okręgowych w latach 2010-2015 z komentarzem
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł