Przełom lipca i sierpnia 2018 -

prezes Rady Ministrów powinien zarządzić wybory.
Wybory samorządowe zarządza prezes Rady Ministrów nie wcześniej niż na 4 miesiące i nie później niż na 3 miesiące przed upływem kadencji rad. Kadencja rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast upływa 16 listopada.

Czytaj: Referendum ws. konstytucji z wyborami samorządowymi? >>

Przełom sierpnia i września 2018 –

Informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej podaje do publicznej wiadomości wójt, w formie obwieszczenia, najpóźniej w 55 dniu przed dniem wyborów.

Zawiadomienie o utworzeniu komitetów wyborczych przez partie polityczne, komitety wyborcze wyborców i organizacji zgłaszane są do PKW albo właściwego komisarza wyborczego do 55 dnia przed terminem wyborów.

Wrzesień 2018 -

Zgłoszenia kandydatów na członków terytorialnej komisji wyborczej dokonuje się najpóźniej w 45 dniu przed dniem wyborów a obwodowych komisji wyborczych najpóźniej w 30 dniu przed wyborami.

Październik 2018 -

Powoływanie obwodowych komisji wyborczych musi, zgodnie z prawem, nastąpić najpóźniej w 21 dniu przed terminem wyborów. Terytorialne komisje wyborcze powołuje się, najpóźniej w 40 dniu przed dniem wyborów.

Przełom października i listopada 2018 –

datę wyborów wyznacza się na dzień wolny od pracy przypadający nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 7 dni przed upływem kadencji rad. Kadencja upływa 16 listopada. Data wyborów powinna być wyznaczona na dzień wolny od pracy przypadający pomiędzy 17 października a 9 listopada. Możliwe terminy wyborów to jedna z trzech niedziel: 21 października, 28 października oraz 4 listopada.

Czytaj też wszystkie informacje dotyczące wyborów samorządowych TUTAJ
 

 

Szukasz więcej informacji dotyczących samorządu?
Poznaj LEX Administracja >>
Zdobądź wiedzę, dzięki której Twoja praca stanie się łatwiejsza