W poniedziałek, 1 lipca, odbyła się kolejna wideokonferencja Michała Boniego, ministra administracji i cyfryzacji z wojewodami, dotycząca realizacji przez gminy postanowień ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wojewodowie na bieżąco monitorują sytuację.

Z raportów przekazanych dzisiaj przez wojewodów szefowi MAC wynika, że od piątku, 28 czerwca, zwiększyła się liczba gmin, w których podpisano umowy z wykonawcami.

Aktualnie na 2479 gmin w Polsce w 2461 gminach (99 proc. gmin) zostały zorganizowane przetargi mające na celu wybór wykonawcy odbierającego odpady komunalne. W 2112 gminach podpisano umowy z wykonawcami (stanowi to prawie 86 proc. gmin, w których zorganizowano przetargi). W dalszych 188 gminach wyłoniono już wykonawcę i aktualnie przygotowywane są umowy. Od piątku do dzisiaj (1 lipca) umowy z wykonawcami podpisało kolejnych 140 gmin. Liczba ta stale rośnie.

Gminy, które nie zdążyły z zakończeniem przetargu oraz te, które przetargu jeszcze nie ogłosiły, zadeklarowały wojewodom, iż odbiór odpadów zostanie przez nie zorganizowany.

Minister Michał Boni zwraca się z prośbą do samorządów o prowadzenie akcji informacyjnej wśród mieszkańców dot. sposobu segregacji i wywozu śmieci.