Przetarg prowadzony jest w trybie dialogu konkurencyjnego. Rozpoczął się I etap, w którym wybrani zostaną przez zamawiającego wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu. II etap prowadzony będzie w formie dialogu, do udziału w którym zostaną dopuszczeni wykonawcy spełniający warunki. Dopiero po zakończeniu dialogu przekazana zostanie specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z zaproszeniem do złożenia ofert.

Celem prowadzonego dialogu jest przede wszystkim wypracowanie optymalnych i efektywnych zarówno technicznie, jak również i ekonomicznie rozwiązań. Dzięki nim, zamawiający będzie mógł określić ostateczny kształt i sposób funkcjonowania przyszłego systemu.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zakłada zawarcie umowy na okres świadczenia usług wynoszący 6 lat - od 3 listopada 2018 r. do 2 listopada 2024 r.

Źródło: www.gddkia.gov.pl

Dowiedz się więcej z książki
Zamówienia publiczne. Orzecznictwo sądów okręgowych w latach 2010-2015 z komentarzem
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł