Postępowanie prowadzone jest w trybie "projektuj i buduj". Zadaniem wykonawcy będzie wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej, dokumentacji powykonawczej oraz przeprowadzenie odceny zgodności wszystkich podsystemów objętych zakresem zamówienia. Roboty obejmują kompleksową wymianę nawierzchni torowej oraz dostosowanie ich ilości do potrzeb przewozowych. Efetem inwestycji ma być zwiększenie prędkości poruszania się pociągów do 120 km/h dla pociągów osobowych i 80 km/h dla towarowych.

Wykonawca zostanie wybrany na podstawie kryterium ceny (60 proc.), terminu realizacji (10 proc.), dostępności linii kolejowej w trakcie realizacji prac (10 proc.) oraz doświadczenia personelu (20 proc.). Zamawiajacy przeznaczył środki finansowe w wysokości 361 mln zł brutto na realizację inwestycji. Prace mają zostać zrealizowane w ciągu 40 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Zainteresowani udziałem w przetargu mogą składać oferty do 7.12.2017 r.

Źródło: www.rynek-kolejowy.pl

Dowiedz się więcej z książki
Europejskie prawo zamówień publicznych. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł