W ramach inwestycji opracowana zostanie dokumentacja projektowa oraz uzyskana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania "Budowa DW 877 - łącznik pomiędzy autostradą A4 i DK 94". Wykonawca będzie w przyszłości pełnił także nadzór autorski nad realizacją robót budowlanych.

O wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu decyduje kryterium ceny (60 proc.) oraz termin realizacji dokumentacji (40 proc.). Prace mają się rozpocząć w lutym 2017 r. i zakończyć w połowie 2018 r. Zamawiający wymaga od oferentów wniesienia wadium w wysokości 7,9 tys. zł. Termin składania ofert mija 8 grudnia 2016 r.

Źródło: www.rynekinfrastruktury.pl

Dowiedz się więcej z książki
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w obszarze zamówień publicznych
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł