W ramach inwestycji powstanie jednojezdniowy odcinek trasy o dł. niewiele ponad 2 km - od powstałego w ramach pierwszego etapu zamówienia ronda przy ul. Bocheńskiej do skrzyżowania z DW 966 na granicy Gdowa.

Zainteresowani wykonawcy swoje oferty mogą składać do 7 grudnia br. Wadium wynosi 0,8 mln zł. O wyborze oferty najkorzystniejszej zadecyduje kryterium ceny (95 proc.) oraz gwarancja (5 proc.).

Obwodnica ma zostać ukończona do 31 sierpnia 2018 r.

Źródło: www.wnp.pl