W ramach szkolenia jednostki samorządu terytorialnego oceniającą swój potencjał oraz osiągane wyniki w celu określenia swoich mocnych i słabych stron. W projekcie uczestniczy 234 podmiotów, z czego najwięcej z województwa małopolskiego - 50 i z województwa mazowieckiego - 36 .

Model CAF został zaproponowany jako łatwe w użyciu narzędzie wspomagania organizacji sektora publicznego Europy w wykorzystywaniu metod zarządzania jakością dla usprawnienia ich funkcjonowania. Po zakończeniu samooceny jednostki sporządzą plan doskonalenia swojej jednostki. Ponadto samorządy, które wezmą udział w projekcie będą mogły ubiegać się o dofinansowanie z PO Kapitał Ludzki w ramach Poddziałania 5.2.1 „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej”, potrzebnych zmian wynikających z opracowanych planów doskonalenia. Konkurs zaplanowano na IV kwartał 2011 r.

Źródło: www.administracja.mswia.gov.pl