Rezygnacja z wymogu posiadania przez instruktorów praktycznej nauki zawodu posiadania świadectwa dojrzałości spowoduje, że na rynku pracy zwiększy się liczba pracodawców uprawnionych do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu. Zaistniała sytuacja może spowodować większe zainteresowanie przyjmowaniem uczniów w zakresie praktycznej nauki zawodu.
 
Oczekiwane zmiany na rynku pracy spowodują wzrost możliwości dyrektorów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w zakresie wyboru podmiotów oferujących praktyczną naukę zawodu. Większa konkurencja pośród pracodawców wymusi tym samym wyższy poziom oferowanego przez nich kształcenia.
 
Z dniem 29 kwietnia 2010 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 61, poz. 378) , które wprowadza powyższe zmiany.
 
 
 
Na podstawie: www.men.gov.pl, stan z dnia 27 kwietnia 2010 r.
 
 Przydatne materiały:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 marca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. Nr 61, poz. 378)