Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) powstała 1 lipca 2017 r., a zacznie formalnie działać od 1 stycznia 2018 r. Organizacja - mocą ustawy przygotowanej specjalnie dla tego regionu - skupia 41 miast i gmin centralnej części woj. śląskiego, zamieszkałych łącznie przez blisko 2,3 mln osób. Ma zajmować się m.in. transportem i planowaniem przestrzennym.

Utworzenie takiej struktury, która ułatwi funkcjonowanie tej silnie zurbanizowanej części kraju od lat postulowali samorządowcy i eksperci. Po jej utworzeniu środowiska te były zgodne, że rozpoczęcie działalności GZM powinni odczuć mieszkańcy. Stąd samorządowcy rozpoczęli prace nad wspólną taryfą komunikacji miejskiej (obecnie funkcjonują tam formalnie trzej różni jej organizatorzy).

Projekt nowej taryfy dla GZM zarząd metropolii przedstawił podczas zgromadzenia jej członków 22 listopada br.

We wtorek przewodniczący zarządu GZM Kazimierz Karolczak, przedstawiciele Komunikacyjnego Związku Komunalnego Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (KZK GOP), współpracującego z nim pod względem taryf związku w Tarnowskich Górach, odrębnego związku tyskiego, a także wójt pozostającego dotąd poza tymi związkami Rudzińca (należy do GZM) podpisali „Porozumienie w sprawie ustanowienia zintegrowanego systemu taryfowo–biletowego”.

„To pierwszy efekt utworzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii” - zaznaczył we wtorek Karolczak. „Ja się naprawdę cieszę, bo od wielu lat chcieliśmy do czegoś takiego doprowadzić i z różnych względów to się nie udawało” - dodał przewodniczący KZK GOP Roman Urbańczyk.

Zgodnie z porozumieniem od 1 stycznia 2018 r. na terenie metropolii ma zacząć obowiązywać nowa taryfa dla biletów jednorazowych (w cenach wyjściowych dla biletów papierowych i niższych - dla biletów elektronicznych - zakupionych przez Śląską Kartę Usług Publicznych lub aplikację w telefonie komórkowym).

Bilet obowiązujący w jednym mieście lub gminie GZM lub ważny przez 20 minut będzie kosztował 3,20 zł (3 zł elektroniczny). Bilet na dwa miasta lub 40-minutowy będzie kosztował 3,80 zł (3,60 zł na elektroniczny); bilet na trzy i więcej miast lub ważny przez 90 minut będzie kosztował 4,80 zł (4,4 zł na elektroniczny).

We wtorek, prócz podpisania porozumienia, zaprezentowano wzór biletu jednorazowego (graficznie podobny do dotychczasowych biletów KZK GOP, jednak m.in. z napisami „Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia”).

Według wcześniejszych ustaleń nowa wspólna taryfa dla biletów okresowych ma być wdrażana od 1 kwietnia 2018 r.

Nowa taryfa oznacza w większości przypadków nieznaczne obniżki cen biletów wobec taryf obowiązujących obecnie w kluczowej części metropolii; nieznaczny wzrost cen dla regionu tyskiego ma rekompensować m.in. otwarcie dla jego mieszkańców możliwości przejazdów na terenie całej metropolii na jednym bilecie.

Dodatkowy koszt wdrożenia zintegrowanego systemu dla gmin GZM wchodzących w skład związków, których taryfy są obecnie nieznacznie droższe niż proponowane - to 3,2 mln zł.

W okresie przejściowym wraz z taryfą metropolii funkcjonować ma na dotychczasowych zasadach i cenach m.in. taryfa odległościowa w przejazdach jednorazowych (w KZK GOP) czy taryfa pomarańczowa (w MZK Tychy). Mieszkańcy związku tyskiego, chcący wykorzystać dodatkowe bilety papierowe, będą musieli dokupić bilety uzupełniające.

W przyjętym we wtorek budżecie metropolii na 2018 r. uwzględniono 12 mln zł na zakup przez tyskiego organizatora komunikacji kasowników umożliwiających włączenie go w system Śląskiej Karty Usług Publicznych - obsługujący komunikację miejską w większej części metropolii.

W listopadzie miasta członkowskie zdecydowały ponadto, że GZM od 1 stycznia 2018 r. zaoferuje bezpłatne przejazdy dla dzieci i młodzieży do ukończenia 16. roku życia.

Koszt tego rozwiązania zapisany budżecie metropolii na 2018 r. przewidziano na 9 mln zł - zostanie sfinansowany ze składek gmin do GZM. Z tego samego źródła będzie też pochodziło finansowanie ew. bezpłatnej komunikacji ogłaszanej w czasie smogu (w budżecie zapisano 1 mln zł).

W listopadzie GZM przyjęła też uchwałę ws. utworzenia Zarządu Transportu Metropolitalnego. To jednostka metropolii zarządzająca komunikacją miejską, która docelowo zastąpi dotychczasowego jej organizatora na kluczowej części obszaru metropolii. W przyszłym roku ma ona samodzielnie uruchomić komunikację autobusową do lotniska Katowice w Pyrzowicach.(PAP)